Thuiszorg Waalstad

Thuiszorg Waalstad hanteert “PERSOONLIJKHEID” als haar sleutelwoord

De Missie:
Thuiszorg Waalstad is de regionale aanbieder, die gespecialiseerd is in het verzorgen en begeleiden van cliënten van een Turkse afkomst in hun eigen vertrouwde omgeving! Wij bieden hulp, waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot, zodat cliënten kunnen deelnemen aan de maatschappij en daardoor mensen van verschillende culturen kunnen ontmoeten.

De Visie:
Thuiszorg Waalstad hanteert ‘Persoonlijkheid’ en ‘Vertrouwen’ als leidraad in haar dagelijks handelen en omgaan met de cliënt. We hechten veel waarde aan het feit dat de cliënt zich maximaal gehoord voelt en dat de zorg- en dienstverlening voldoet aan diens verwachtingen. Medewerkers zien de cliënt als hoogste prioriteit.

Thuiszorg Waalstad
Vlamoven 34
Arnhem Gelderland 6826 TN
Nederland
Thuiszorg Waalstad biedt het volgende zorg aan:
Dagbehandeling,
Dagbesteding,
Dementiezorg,
Overbruggingszorg,
Revalidatie zorg,
Thuiszorg,
Verzorgd wonen