AyganZorg

AyganZorg

AyganZorg is een multiculturele organisatie.

Eindhoven

About AyganZorg

AyganZorg is een betrouwbare, herkenbare én toonaangevende zorgorganisatie die bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van cliënten.

Het dienstenaanbod (gecontracteerd) bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding.

AyganZorg verleent zorg vanuit kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. We werken wijkgericht met de regieverpleegkundige als de spil hierin. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is het uitgangspunt en er is tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.

AyganZorg is een multiculturele organisatie.

Onze medewerkers stemmen hun werkzaamheden af op de specifieke wensen en behoeften van onze cliënten. Tevens zijn zij gespecialiseerd in het verzorgen van anderstaligen.

Jobs at AyganZorg

tr_TR