thuiszorg-turkse-ouderen-bg

Yabancı kökenli yaşlılar ve demans

Bir sağlık kuruluşu olarak, Türk ve Faslı yaşlı insanlar arasındaki demansla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Dementie of Alzheimer is een ziekte die steeds vaker voorkomt onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland. Vaak blijft de ziekte echter te lang onopgemerkt, doordat de familie het stilhoudt. Er ligt in diverse culturen nog een taboe op dementie. Waardoor een cliënt niet naar de dokter gaat om de ziekte vast te stellen en adviezen te vragen. Er zijn verschillende andere redenen die bijdragen aan een uitgestelde diagnose en zorgverlening. Vaak spelen tal van culturele verschillen een doorslaggevende rol en wordt het zorgverleners bemoeilijkt om adequate zorg te bieden. In het uitleggen wat dementie inhoudt, ligt al een eerste uitdaging.

Sağlık sağlayıcılarına kendi kültürlerinden bakın

Waar mogelijk is het verstandig om Turkse cliënten door te verwijzen naar een arts die uit dezelfde cultuur afkomstig is. Dit geldt ook voor Marokkaanse cliënten. Hierdoor spreekt de zorgverlener de oorspronkelijke taal als de Turkse of Marokkaanse zorgbehoevende. Hierdoor zal de ziekte gemakkelijker kunnen worden uitgelegd. Ook een behandelplan zal dan een stuk effectiever kunnen worden opgesteld. De zorgverlener is zich namelijk bewust van de culturele verwachtingen en kan in de eigen taal van de cliënt communiceren. Iemand met dementie vervalt vaak terug in oude patronen, waaronder de oorspronkelijke moedertaal. Zeker als niemand in de familie de Nederlandse taal beheerst, wordt het lastig voor de Nederlandse zorgverlener om het contact te kunnen leggen. Het heeft voordelen om in de eigen moedertaal te informeren over de ziekte.

Zamanında tanı koymak - Demans Türk ve Fas yaşlı

Bakım verenlerin demansın ilk belirtilerini olabildiğince erken fark etmeleri ve tanı koymaları önemlidir. Ancak bu şekilde aşırı yüklenme yapan bakıcılar önlenebilir ve aile önceden belli bir bakım sunmak için kullanılmadan önce açık bir tedavi planı hazırlanabilir. Bununla birlikte, çoğu zaman bakım verenler sadece demansın ileri bir aşamasındayken, yaşlı Türk ve Faslı insanlarla temasa geçmektedir. Çoğunlukla, hastalığa ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadı ya da aile üyesinin durumu hakkında öneride bulunuldu. Daha sonra, normal bir tedavi planının ailesini ikna etmek çok daha zorlaşıyor.

Optimal işbirliği için bilgi ve iletişim

Hem aile üyeleri hem de müşteri için düzenli bakım ile iyi bir işbirliğinin olması şarttır. Eşiği azaltmak için, bakım şartlarında sunulabilecek destek türü hakkında farkındalığa daha fazla dikkat etmek gerekir. Birçoğu Alzheimer Nederland vakfını bilmiyor ya da Türkçe ya da Arapça broşürleri var, bu yüzden hangi bakımın mevcut olduğu belli değil. Örneğin, bakıcıların demans hakkında daha fazla bilgi için bir Alzheimer Kafe'ndeki bir toplantıya katılmaları tavsiye edilebilir. İki dünya daha sonra bir araya gelir ve böylece hem aile hem de müşteriye daha iyi yardım edilebilir.

Welke zorgaanbieder kan mij helpen met zorg voor Turkse ouderen en Marokkaanse ouderen?

Delen mag:
tr_TR