Türk ve Faslı yaşlılar arasında yalnızlığa ne sebep olur?

Türk ve Faslı yaşlılarda yalnızlık ve demans sorunları

Onder oudere allochtone migranten is veel eenzaamheid te bemerken. Dit is met name zichtbaar onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst. Dit komt vooral door een lage sociaaleconomische status en chronische gezondheidsproblemen, zoals dementie of Alzheimer. Uiteraard spelen cultuurspecifieke invloeden tevens een rol, waardoor de problematiek verder oploopt. De RIVM toont aan dat ruim 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond heeft te kampen met gevoelens van eenzaamheid. Het is belangrijk om hiervoor een duidelijke verklaring te vinden, zodat er effectieve oplossingen kunnen worden gevonden. Wat is er immers nodig om eenzaamheid binnen de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen in Nederland te verminderen?

Yalnızlığa ne sebep olur?

Bu milletlerden yaşlıları yalnız hissetmelerini sağlayacak hem genel hem de kültüre özgü açıklamalar yapılabilir. Genellikle daha düşük bir sosyo-ekonomik durumdan zevk alırlar ve kronik sağlık sorunlarından ve daha az teşvik edici yaşam koşullarından muzdariptir. Kültüre özgü nedenler, bu hedef grupların yalnızlık duyguları hakkında konuşmasının genellikle daha zor veya hatta tabu olduğu gerçeğinde bulunabilir. Bu kültürlerde genç nesiller için yaşlılara bakmak yaygındır ve bu bazen gerçekte hayal kırıklığı yaratabilir. Birçok yaşlı insan da kendi ülkelerini ve hala orada yaşayan aile üyelerini özlüyor. Karşılanmayan beklentiler ve karşılanmayan arzuların birikimi, etnik azınlıklardan birçok yaşlı insanı, gerçek boyutları sıklıkla fark edilmeden, yalnız hissetmelerini sağlar.

Dil engeli ve sağlık sorunları

İlk nesil göçmen yaşlıların çoğunda çoğu zaman bir dil engeli vardır, çünkü bunlar zor bir şekilde bütünleşmişlerdir ve dil iyi anlaşılmamıştır. Bu grup kendi ülkelerine döneceklerini ve böylece dili asla tam olarak öğrenemediklerini varsaydı. Bu nedenle, günümüzde daha önce bakımı yapılan sıkı sıkıya bağlı aile yapılarına göre çalışmak için zamanlarını daha fazla harcayan genç nesillere bağımlılar. Yalnızlık duygusu ve korunma konusundaki bir tabu, net sağlık problemleriyle bile, yalnız göçmen yaşlı insanların yüzdesinin derecesinin belirlenmesini zorlaştırıyor.

Eenzaamheid bij Turkse en Marokkaanse ouderen

Yaşlı Türk ve Fas halkının demansı

Fas'tan veya Türkiye'den gelen ilk nesil göçmen göçmenlerin çoğu artık yaşlı hale geldi. Ayrıca, 1975’ten itibaren Hollanda’ya gelen Surinamlı göçmenler artık daha yaşlı. Bu nüfus grupları arasında demansta artış var. Göçmenler genellikle yaşamları boyunca çoklu sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalmakta, bu da daha sonraki yaşamlarda demans riskini arttırmaktadır. Demanslı bu göçmenlerin büyük bir kısmı hala aile bakıcıları tarafından evde bakılmaktadır. Sağlık sektöründe bu hedef kitlenin bulunması hala zordur, çünkü göçmen yaşlı bir kişi veya aile üyesi, endişe verici sağlık sorunları olduğunu göstermeden önce gerçek bir eşiğin aşılması gerekir. Bunun için önce yeterli güven inşa edilmelidir.

Teşhis zorlukları

Er zijn verschillende oorzaken waardoor het lastig is om dementie vast te stellen onder oudere migranten. Zo is er een taalbarrière of analfabetisme waardoor de gebruikelijke testen niet kunnen aantonen of er sprake is van een ziektebeeld. Ook zijn er cultuurverschillen die bijdragen aan een uitstel in het vaststellen van dementie onder oudere migranten. Er zijn vooralsnog nauwelijks bruikbare indicatiemethoden om bij Turkse of Marokkaanse ouderen dementie of Alzheimer vast te stellen. Er is door het ziekenhuis in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een geheugenpoli opgesteld, de zogeheten CCD, of Cross Culturele Dementietest. Hierbij hebben culturele verschillen geen invloed op de diagnose. Hierdoor wordt verwacht dat meerdere migranten ouderen gebruik zullen gaan maken van thuiszorg.

Welke zorgaanbieder kan mij helpen met zorg voor Turkse ouderen en Marokkaanse ouderen?

Burayı tıklayın
Delen mag: