AyganZorg

AyganZorg is een thuiszorgorganisatie die zorg biedt aan cliënten in de regio Brabant bestaande uit verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp en (persoonlijke)begeleiding.

Wat maakt AyganZorg anders dan anderen?
AyganZorg is een betrouwbare, herkenbare én toonaangevende zorgorganisatie die bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van cliënten.

Het dienstenaanbod (gecontracteerd) bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding.

AyganZorg verleent zorg vanuit kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. We werken wijkgericht met de regieverpleegkundige als de spil hierin. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is het uitgangspunt en er is tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.

AyganZorg is een multiculturele organisatie.

Onze medewerkers stemmen hun werkzaamheden af op de specifieke wensen en behoeften van onze cliënten. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van anderstaligen.

Kwaliteit staat voorop
AyganZorg heeft een ISO-9001 certificaat. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Het ISO-9001 certificaat is een landelijk keurmerk dat garandeert dat wij professionele zorg van hoge kwaliteit bieden aan onze cliënten. Er wordt binnen AyganZorg continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Om dit te bewerkstelligen biedt AyganZorg intern verschillende scholingen en cursussen aan om de kennis en kunde van onze medewerkers te vergroten en te behouden

AyganZorg
Ukkelstraat 10
Eindhoven 5628 TE
Nederland
AyganZorg
Ukkelstraat 10
Eindhoven Noord-Brabant 5628 TE
Nederland
AyganZorg biedt het volgende zorg aan:
Begeleiding individueel,
Huishoudelijke ondersteuning,
Persoonlijke verzorging,
Verpleging