Ayganzorg

AyganZorg biedt thuiszorg aan mensen in de regio Brabant, en is gespecialiseerd in de zorg voor mensen van met name Turkse en Marokkaanse afkomst. Wij hebben een vestiging in Eindhoven. AyganZorg richt zich op de wensen en behoeften van de cliënten en hun eigen netwerk. Wij proberen hier zo veel mogelijk bij aan te sluiten.

Cliënten zijn in onze visie allereerst mensen met eigen normen en waarden, die verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en gezondheid. Daarnaast hebben deze mensen een zorgvraag die veelal gericht is op het vergroten van hun zelfredzaamheid binnen hun leefomgeving. Hierdoor zijn ze beter in staat deel te nemen aan de maatschappij.

Onze missie

Personen, met name allochtonen, die zorgbehoevend zijn de juiste en goede zorg verlenen.

Onze visie

Maatschappelijk verantwoord, doelmatig en betrouwbare zorg leveren voor ieder cliënt met in achtneming van zijn/haar cultuur, taal en wensen.

Ayganzorg
Ukkelstraat 12
Eindhoven Noord-Brabant 5628 TE
Nederland
Ayganzorg biedt het volgende zorg aan:
Beschermd wonen,
Dagbehandeling,
Dagbesteding,
Dementiezorg,
Overbruggingszorg,
Revalidatie zorg,
Somatische zorg,
Thuiszorg,
Verzorgd wonen