Dementie bij Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland

Onderzoek naar achterblijvende ouderenzorg voor Turkse ouderen

Burgerbelangen Hengelo maakt zich zorgen over het uitblijven van zorg en hulpverlening, die specifiek gericht zou moeten zijn op Turkse ouderen en andere migrantenouderen. De raadsfractie komt volgende week met een motie in de gemeenteraad van Hengelo waarin het college wordt opgedragen om een onderzoek uit te voeren naar het welzijn van deze ‘vergeten’ ouderengroep onderzoek.

Burgerbelangen Hengelo constateert dat de eerste generatie gastarbeiders de laatste levensfase bereikt met onvolledige AOW, een te laag of geen pensioen en nauwelijks contact hebben met de samenleving. Turkse ouderen zijn eenzaam en komen niet zelf op voor hun welzijn, zorgbehoeften en woonwensen. Er is ook geen instelling die daar naar kijkt. Dat is de overtuiging van het raadslid Burhan Carlak van Burgerbelangen.

Traditioneel verwachtingspatroon

Bij Turkse ouderen bestaat volgens het raadslid een traditioneel verwachtingspatroon dat de kinderen voor hun ouders zorgen, maar dat blijkt in Nederland anders te lopen. Het helpt volgens Carlak ook niet mee dat de functie van allochtonen ouderenadviseur bij de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is verdwenen. Ook de subsidie voor de Stichting Turkse Senioren Hengelo is gestopt.

Migrantenouderen krijgen vanwege taalachterstand en culturele verschillen niet de passende hulp van bestaande zorginstellingen, verzorgingshuizen en woonconcepten. Er zijn in Hengelo geen laagdrempelige instanties met cultuurspecifieke kennis die deze groep wegwijs kan maken in allerlei hulpvragen. De allochtone ouderen vallen vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid dan ook vaker dan andere ouderen in handen van malafide PGB- en thuiszorgbestuurders.

Einde aan sociale uitsluiting

Burgerbelangen wil dan ook dat de gemeente Hengelo actie gaat ondernemen om de Turkse ouderen uit een situatie van sociale uitsluiting te halen. De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, die als doel heeft om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daaronder valt ook preventieve zorg voor migrantenouderen, aldus de raadsfractie.

Bron: https://www.rtvoost.nl,

Tag: Dagbesteding Marokkaanse ouderen, Dagbesteding Turkse ouderen, Marokkaanse ouderen, Thuiszorg Marokkaanse ouderen, Thuiszorg Turkse ouderen, Turkse ouderen

 

Delen mag:
nl_NL