Informatie

Algemene informatie over thuiszorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen

Hoe vaak hebben we de verhalen van onze ouders niet gehoord. Over enkele jaren gaan we terug naar Turkije of Marokko en brengen onze laatste jaren in land van herkomst door. Nu hebben onze ouders inmiddels de leeftijd bereikt dat ze zorg nodig hebben en niet meer terug kunnen. De leeftijd dat ze niet meer voor hun zelf kunnen zorgen. In de meeste gevallen kunnen wij onze ouders ook niet altijd verzorgen. We hebben het hier over echte zorg, niet alleen de was of het bereiden van een maaltijd. Ouderen krijgen te maken met lichamelijke klachten, behoefte huishoudelijke hulp, schoonmaak, het op tijd  in nemen van medicatie of zelfs dementie. 

Hieronder hebben zijn een aantal onderwerpen besproken en uitgelicht.  Wij proberen dit geregeld aan te vullen. Neem dus af en toe een kijkje. Heb je een onderwerp wat je graag uitgelicht wilt hebben laat het ons via het contactformulier.

Informatie over Turkse en Marokkaanse thuiszorg

Bij thuiszorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit van culturen. Het is natuurlijk belangrijk dat Turkse en Marokkaanse ouderen ook de mogelijkheid krijgen op goede zorg op hun oude dag!

Een eerste tip is om duidelijk te maken wat je gaat doen. Het is vaak al een hele stap om thuiszorg te accepteren. Probeer te begrijpen dat allochtone ouderen misschien andere wensen hebben dan je gewend bent! 

Bij dagbesteding van Turkse en Marokkaanse ouderen zijn vaak wel dezelfde activiteiten te doen als de dagbesteding van autochtone ouderen. Zo zijn er veel zorginstellingen die dagbestedingen aanbieden. Het verschil zit vooral in de inachtneming van culturele verschillen.

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de duurste en beste van Europa en vaak ook daarbuiten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, waarbij de Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket moet zijn opgenomen.

Als een thuiszorg organisatie veel Turkse en Marokkaanse cliënten heeft, moet de organisatie rekening houden met een aantal zaken. Het is van belang dat cultuurverschillen geaccepteerd worden en dat er een manier gevonden wordt om met deze verschillen om te gaan. 

Er zitten verschillen in de cultuur en de manier van communiceren bij Turkse en Marokkaanse ouderen. Zo hebben ze bij de aanmelding bij een thuiszorg organisatie soms te maken met een taalbarrière.

Het helpt ook niet dat er vaak een taboe rust op het toegeven dat er behoefte is aan zorg en hulpverlening. Doordat dit gezichtsverlies oplevert binnen de gemeenschap. Elke vorm van zorgverlening dient binnen de familie te worden opgepakt.

Onder oudere allochtone migranten is veel eenzaamheid te bemerken. Dit is met name zichtbaar onder ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst. Dit komt vooral door een lage sociaaleconomische status en chronische gezondheidsproblemen, zoals dementie of Alzheimer.

Als je allochtone cliënten hebt, van bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse afkomst, is het handig om van tevoren wat meer kennis op te doen over de cultuurverschillen die er kunnen zijn. Je bent het misschien heel erg gewend om dingen op een bepaalde manier te doen…

Zo is het vaak dat Turkse en Marokkaanse cliënten andere feestdagen hebben dan de Nederlandse cliënten. Mensen van bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse afkomst hechten veel waarde aan het volgen van de Ramadan. 

Aan de ene kant kunnen de organisaties hier natuurlijk zelf iets aan doen. Ze kunnen zelf hun organisatie zo inrichten dat de mogelijkheid er is om allochtone ouderen goed op te vangen en de juiste zorg te bieden. Er is niet altijd een focus op deze groep hulpbehoevenden.

Ook is het van belang dat er wordt gekeken wordt naar culturele verschillen. Zo worden er andere feestdagen gevierd en zijn sommige gewoontes simpelweg anders. Anders dan de Nederlandse gewoontes. Zorginstellingen moeten hier rekening mee houden.

Dementie of Alzheimer is een ziekte die steeds vaker voorkomt onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland. Vaak blijft de ziekte echter te lang onopgemerkt, doordat de familie het stilhoudt. Er ligt in diverse culturen nog een taboe op dementie.

Maak dan gebruik van onze contactformulier. Wij zullen ons best doen om een artikel / blog hierover te publiceren. Wil jij graag een stuk publiceren op onze website? Laat ook dit weten via onze contactformulier.

Delen mag:
nl_NL