Derman Thuiszorg

Derman Zorg is al jaren een begrip in Arnhem en Soest als het gaat om thuiszorg. We zijn in 2012 begonnen met onze activiteiten met de thuiszorg. Met de tijd hebben we een nieuwe locatie geopend in Soest. Na het zien van de behoefte voor een woonzorglocatie voor ouderen met een migratieachtergrond hebben we recent in 2020 een nieuwe Woonzorgcentrum geopend.

Dermanzorg beoogt intra- en extramurale zorg toegankelijker, passender, warmer kwalitatiever te maken voor mensen met een migratieachtergrond.
Dit doen wij onder andere door aandacht te hebben voor cultuurspecifieke voeding, muziek. inrichting en de inzet van professionals die vanuit ervaring gespecialiseerd zijn in cultuur sensitieve zorg- en hulpverlening.

Begeleiding & Huishoudelijke ondersteuning

Individuele begeleiding
Derman Zorg biedt naast persoonlijke verzorging en verpleging ook individuele begeleiding aan. De begeleiding van Derman Zorg is gericht op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid en het functioneren binnen het dagelijkse leven en de maatschappij. De ondersteuning van onze begeleiders bestaat onder andere uit het aanbrengen van structuur in de dagindeling. Wij hebben een groot netwerk waarbij we samenwerken met verschillende disciplines, zoals vrijwilligers, uw sociale netwerk en behandelaren of andere organisaties. Samen met u stellen wij een begeleidingsplan op, waarmee we samen stapsgewijs aan uw doelen werken. Individuele begeleiding kan worden aangeboden in combinatie met huishoudelijke ondersteuning.

Huishoudelijke ondersteuning
Soms is het niet meer vanzelfsprekend dat u uw huishoudelijke taken zelfstandig kunt uitvoeren. Taken zoals wassen, strijken en stofzuigen kosten u te veel moeite of kunt u helemaal niet meer zelfstandig door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Derman Zorg kan de nodige ondersteuning in uw huishouden bieden. Samen stellen we een huishoudelijk ondersteuningsplan op en realiseren deze in de praktijk. De cliënt staat centraal binnen Derman Zorg, ongeacht welke dienst u afneemt. Aan de hand van uw wensen en behoeften zoeken wij samen met u naar geschikte oplossingen en passen onze inzet hierop aan.

Derman Thuiszorg
Industrieweg 27a
Soest Utrecht 3762 EH
Nederland
Derman Thuiszorg biedt het volgende zorg aan:
Aanvullende diensten woonzorg,
Begeleiding,
Dagbesteding,
Huishoudelijke ondersteuning,
Respijtzorg,
Wijkverpleging,
Woonzorg