Thuis Best Zorg

Thuis Best Zorg een persoonlijk betrokken thuiszorgorganisatie, we staan met ons team voor de missie:  ‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen.

Het bieden van persoonlijke, betrouwbare en deskundige zorg, ondersteuning en verzorging aan mensen die kwetsbaar zijn. We doen dit samen met onze cliënten en hun netwerk, zodat we recht doen aan hun verscheidenheid.

Wij richten wonen, zorg en welzijn zo in dat middelen effectiever ingezet worden en dat mensen met behoefte aan zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij sluiten aan bij persoonlijke voorkeuren, levensbeschouwing, leefomstandigheden en zorgbehoeften.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis blijven wonen, zodat ze niet vervreemden van hun vertrouwde omgeving. Het stimuleren en behouden van zelfredzaamheid is daarbij een kerntaak voor ons.

Persoonlijke verzorging
Hulp bieden bij alledaagse handelingen. Wij bieden professionele en respectvolle hulp in uw eigen, vertrouwde omgeving. Persoonlijke verzorging behelst het ondersteunen of overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse taken. Wij helpen u graag met uw dagelijkse levensverrichtingen. Hierdoor kunt u uw dagelijkse ritme behouden.

Verpleging
Voor professionele verpleging staan onze verpleegkundige wijkteams voor u klaar om de juiste zorg te bieden. Naast het indiceren, geven van advies, instructie en voorlichting over gezondheid, ziektebeeld of revalidatie, omvat verpleegkundige hulp ook de begeleiding bij een ernstige ziekte. Of advies over het gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een looprek of hoog / laag bed. Bemiddeling met andere instanties. Coördinatie van zorg.

Begeleiding individueel
Individuele Begeleiding is hulp aan mensen die door (lichamelijke of mentale) problemen de grip op het dagelijks leven dreigen te verliezen of reeds kwijt zijn. Thuis Best Zorg biedt hulp op maat, afgestemd op wat u persoonlijk nodig heeft om vooruit te kunnen komen. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of het compenseren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast zijn onze teams erop gericht om u ten alle tijden met advies bij te staan en om ervoor te zorgen dat u de beste keuzes maakt passend bij uw situatie. Ook op het gebied van uw aanvragen staan wij u graag bij.

Thuis Best Zorg
Fregatsingel 133
Den Haag Zuid-Holland 2396 ZV
Nederland
Thuis Best Zorg biedt het volgende zorg aan:
Begeleiding,
Begeleiding individueel,
Verpleging