Unal Zorg

Unal Zorg

Veel van onze cliënten hebben een migratieachtergrond.

Amsterdam

About Unal Zorg

Interculturele aanpak A-Road
Veel van onze cliënten hebben een migratieachtergrond. Onder hen zijn ook vluchtelingen uit diverse landen. Dankzij onze interculturele aanpak en ons multiculturele team hoogopgeleide medewerkers kunnen wij hen snel de juiste hulp bieden. Onze medewerkers spreken naast Nederlands ook één of meerdere van de volgende talen: Turks, (Klassiek) Arabisch, Noord- en Zuid-Berbers, Tigrinya, Somalisch, Urdu, Hindi, Pakistaans, Engels, Frans, Duits.

Bij Unalzorg werken diverse gespecialiseerde behandelaars voor cliënten met complexe hulpvragen, zoals gedrags- en opvoedingsproblemen in combinatie met psychiatrische of cognitieve stoornissen. Enkele behandelaren zijn ook gekwalificeerd om specialistisch of psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren, zoals IQ-testen.

Delen mag:

Jobs at Unal Zorg

Delen mag:
nl_NL