thuiszorg-turkse-ouderen-bg

Mantelzorg binnen Turkse en Marokkaanse families

Het helpt ook niet dat er vaak een taboe rust op het toegeven dat er behoefte is aan zorg en hulpverlening. Doordat dit gezichtsverlies oplevert binnen de gemeenschap. Elke vorm van zorgverlening dient binnen de familie te worden opgepakt. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen deze zorg als vanzelf op zich nemen. In realiteit betekent dit echter dat een volwassen kind tijdelijk het eigen werk of studie zal moeten onderbreken. Om deze zorg te bieden die de ouders nodig hebben. De huidige maatschappij, waarin de aandacht voornamelijk ligt op het opbouwen van carrière, zal dit echter steeds minder gebruikelijk worden. Daarnaast is professionele zorg beter als er verpleegkundige of lichamelijke zorg nodig is. Naaktheid is een taboe op zich. Waardoor dit niet snel uit handen gegeven zal worden.

Bewustwording over culturele gewoonten

Het is doorgaans een hele stap om naar een arts te gaan. Vaak hoeft er maar weinig te gebeuren, of de hulp wordt weer afgezegd. Dit kan het gevolg zijn van onvoldoende kennis over of het inleven in de cultuur en leefstijl van de cliënt. Dit blijken belangrijke voorwaarden te zijn, als professionele zorg verleend wil worden. Turkse en Marokkaanse cliënten hebben vaak hele andere wensen of verwachtingen ten opzichte van de zorgverleners dan Nederlandse cliënten. De mate waarin je hierin tegemoet kunt komen, begunstigt de kans op succesvolle zorgverlening aan deze doelgroep.

Normen en protocollen Nederlandse zorgverlener

Ondanks dat de Nederlandse zorgverlener graag vasthoudt aan aangeleerde normen en protocollen, is het soms verstandig om mee te bewegen in de culturele waarden van de cliënt. Het simpelweg uittrekken van de schoenen kan al een eerste blijk van respect zijn, wanneer je als zorgverlener aan huis komt. Ook het aanleren van enkele basiszinnen of woorden in de taal van de cliënt kan wonderen doen.

Welke zorgaanbieder kan mij helpen bij dementie bij Turkse en Marokkaanse ouderen?

Delen mag:
nl_NL