thuiszorg-turkse-ouderen-bg

Verschil in zorg van Turkse en Marokkaanse ouderen

Er zitten verschillen in de cultuur en de manier van communiceren bij Turkse en Marokkaanse ouderen. Zo hebben ze bij de aanmelding bij een thuiszorg organisatie soms te maken met een taalbarrière. Soms spreekt de oudere generatie geen Nederlands en dit bemoeilijkt de communicatie met de thuiszorg organisatie. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een thuiszorg organisatie beter voorbereid kan zijn op het bedienen van deze doelgroep. Door bijvoorbeeld personeel aan te nemen die wel de talen spreekt. Klik hier voor meer tips.

Verschillen in cultuur

Ook kunnen er veel verschillen zitten in de cultuur. Dat lijkt voor zich te spreken, maar vooral het cultuurverschil zorgt ervoor dat er anders naar zorg gekeken wordt bijvoorbeeld. Zo zullen Turkse en Marokkaanse ouderen meer spreken of handelen vanuit een religie dan vanuit de zorg zelf. Vaak zoeken Turkse en Marokkaanse ouderen een ziekte meer in een religieuze verklaring. De Nederlandse zorg is zo ingericht dat er een biomedische verklaring wordt gegeven aan patiënten. Er wordt duidelijk uitgelegd wat er biomedisch gezien aan de hand is. Het Nederlandse stelsel is zo ingericht om de patiënt zo volledig mogelijk te informeren. Er zit een bepaalde directheid in die anders kan zijn in andere culturen.

Niet alle informatie hoeft gedeeld te worden

Ook is de Nederlandse zorg zo ingericht dat er veel informatie over ziekte of ouderdom wordt besproken met de patiënten zelf. De patiënt kan dan meebeslissen over een bepaalde behandeling bijvoorbeeld. Maar vaak is het zo bij Turkse en Marokkaanse ouderen dat ze liever niet alles weten wat er mis is. Ze richten zich liever op de hoop dat alles goed komt. Dit is belangrijk om te weten als er gecommuniceerd wordt. Het vergt een andere aanpak. Organisaties die zich beter verdiepen in hoe om te gaan met thuiszorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen, zorgen ervoor dat er veel meer wederzijds begrip opgebouwd worden.

Welke zorgaanbieder kan mij helpen met zorg voor Turkse ouderen en Marokkaanse ouderen?

Delen mag:
nl_NL